Aandacht voor parkeren bij Merefelt

Leestijd - 5 minuten
Eric van Doren
Raadslid - 19-06-2019

Begin dit jaar bereikte ons een signaal, dat de parkeersituatie in de directe omgeving van RSZK Merefelt aan de Parklaan in Veldhoven problematisch zou zijn. De context van de omgeving is de meeste mensen ongetwijfeld bekend. In dit complex zijn diverse typen kwetsbare mensen, veelal ouderen, gehuisvest. Mensen, voor wie in veel gevallen zowel reguliere- als mantelzorg onontbeerlijk is.

Voor de bewoners van het wooncomplex wordt van alles georganiseerd. Met name door de activiteitencommissie van Merefelt. Waarbij ook vele vrijwilligers en mantelzorgers een handje komen toesteken. Op zulke momenten, maar ook op zon- en feestdagen is het dan vaak bijna onmogelijk om een parkeerplaats te vinden nabij het complex. Natuurlijk kun je daarop stellen dat mensen beter met de fiets kunnen komen. Maar vergeet niet dat veel mensen van buiten Veldhoven moeten komen en dat bovendien veel vrijwilligers en mantelzorgers vaak allerlei spullen moeten meebrengen. Zodat fietsen niet altijd een optie is.

Dit heeft er al toe geleid, dat er tegen automobilisten, die hun voertuigen in het plantsoen hadden geparkeerd bij gebrek aan adequate parkeergelegenheid verbaliserend is opgetreden. Enerzijds begrijpen wij dat, het mag nu eenmaal niet en wanneer sta je overtreding van de regels dan wel en niet toe?  Anderzijds is het natuurlijk erg zuur dat je, na een middag actief te zijn geweest als mantelzorger of vrijwilliger dan wel als betrokken bezoeker, beloond wordt met een fikse boete terwijl er gewoonweg geen parkeerplaats voorhanden was.

Hier komt nog bij, dat er momenteel druk gewerkt wordt aan het toevoegen van een aantal zorgappartementen aan Merefelt. Dit zou de parkeerbalans in de directe omgeving nog verder negatief kunnen beïnvloeden. Waardoor de geschetste problematiek naar verwachting wordt verergerd.

Daarom heeft GBV het College de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met het feit dat er een parkeerprobleem bestaat in de directe omgeving van RSZK Merefelt, met name op bepaalde specifieke dagen?
  2. Is het college bereid hierover in overleg te treden met RSZK Merefelt teneinde te bezien of en hoe dit probleem kan worden verkleind c.q. opgelost, met in achtneming van ieders verantwoordelijkheid in deze?