Afval anders inzamelen: wel of geen goed idee???

Leestijd - 5-10 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 30-05-2013
 • Het college wil het in te zamelen restafval terugdringen met 40 %
 • Daarvoor wordt een proef gedaan in Zeelst en Meerveldhoven
 • Is de andere aanpak daarbij wel wenselijk

GBV heeft kennis genomen van het plan van het college van B & W om vanaf  1 oktober 2013 een inzamelproef te testen gedurende een jaar in de wijken Zeelst en Meerveldhoven.

Deze proef komt op het volgende neer:

 • De groene kliko wordt in de winterperiode eens per 2 weken opgehaald, in de zomerperiode eens per week.
 • De grijze kliko wordt omgedoopt tot grondstoffenbak, die eens per 2 weken wordt opgehaald. Hierin moeten onder meer plastic, blik en kleine elektrische apparaten worden gedeponeerd.
 • Restafval wordt in speciale zakken een keer per 4 weken ingezameld.
 • Luiers en incontinentiemateriaal moet naar centrale verzamelcontainers worden gebracht.

De GBV-fractie vraagt zich af in hoeverre dit een wenselijke ontwikkeling moet worden geacht. Natuurlijk is het een nobel streven om in 2016 de hoeveelheid restafval met 40 % te verminderen. Maar zijn daar deze maatregelen wel de juiste voor? Wij hebben in elk geval onze vraagtekens bij bepaalde delen van het voorstel:

 • Met luiers en incontinentieafval moeten mensen dus naar andere plekken toe. De vraag is aan de orde: zal dit ook gaan gebeuren? Doet men dit? Wij hebben daar grote twijfels over. De kans lijkt groot dat dit afval in veel gevallen onder meer bij het restafval terecht zullen gaan komen in de daarvoor bestemde zakken. Die vervolgens kapot gescheurd zullen gaan worden door passerende dieren, die op die reuk afkomen. Zeker na 4 weken!
 • Vleesresten mochten tot nu toe niet in de GFT-bak, blijkbaar in het proefgebied nu wel. Het gevolg? Veel mensen weten dit niet en gaan vleesresten toch in de zak restafval doen. Met alle mogelijke gevolgen van dien, o.a. overlast van maaien of zoals beschreven bij het vorige punt, dieren die de zak kapot scheuren. En mag je nu buiten het proefgebied ook  vleesresten in de GFT-bak gaan gooien? Probeer een ‘nee’ op deze vraag maar eens uit te leggen aan het publiek.
 • Werken met zakken, terug in de tijd. Een zak met rommel, die 4 weken in of rond het huis slingert. Het is de vraag of dat wenselijk is, zeker gezien de inhoud daarvan.

Kortom, de GBV-fractie vraagt zich af of bij de haken en ogen aan deze proef voldoende is stilgestaan en heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

 1. Is de nu voorgestane inzamelproef ook besproken met de bewoners van de wijken dan wel vertegenwoordigers daarvan? Zoals het wijkplatform Zeelst?
 2. Zo ja, hoe hebben die over dit voorgenomen plan geoordeeld?
 3. Deelt u onze zorgen omtrent de mogelijkheid dat bepaalde soorten afval ertoe kunnen leiden, dat de te gebruiken restafvalzakken door dieren worden vernield, wat kan leiden tot grote vervuiling van de woonomgeving met restafval?
 4. Als dit zich voor gaat doen, hoe zal de gemeente daar dan mee omgaan? Moeten de bewoners dan zelf de rotzooi die daardoor kan worden veroorzaakt gaan opruimen?
 5. Indien onze zorgen worden bewaarheid, is het college dan bereid de proef alsnog eerder te stoppen dan nu voorzien? Voordat Zeelst na de rattenplaag met een nieuwe plaag wordt opgezadeld?

We zijn benieuwd naar de reactie.