Alders-advies, een gemiste kans

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 06-08-2015
  • Eindelijk duidelijkheid vanuit Alders-tafel over Eindhoven Airport
  • Advies gemiste kans te komen tot breed draagvlak voor groei

Het Alders advies inzake het toekomstige ontwikkelingsscenario voor Eindhoven Airport, dat deze week eindelijk openbaar werd gemaakt, kan voor wat betreft een meerderheid van de Tweede Kamer de prullenbak in. Wat GBV betreft volkomen terecht. Van meet af aan heeft de heer Alders duidelijk gemaakt het welwillende oor teveel te laten hangen naar de kant van Eindhoven Airport en in de slipstream daarvan de gemeente Eindhoven.

Het geluid van de omliggende gemeenten was bij de heer Alders steevast van ondergeschikt belang. GBV vindt dat jammer en een gemiste kans om te komen tot een breed gedragen advies in dit verband. Immers, zover lagen de standpunten tussen de diverse partijen nu ook weer niet uit elkaar. Iedereen was immers van mening dat Eindhoven Airport de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen groeien.

Dat vindt ook GBV. Maar wel in een overzichtelijk tempo met oog voor de belangen van zowel de voor- als tegenstanders daarvan. Immers, ja, velen zijn voorstander van deze groei. Maar ook ja, velen ondervinden op dit moment al onacceptabele overlast. Denk maar aan de inwoners van Wintelre, die momenteel de volle laag geluidshinder krijgen. Wij moeten oog blijven houden voor alle (vaak bovenlokale) belangen in deze en komen tot zorgvuldige afwegingen hieromtrent.

Waarbij vooral terughoudendheid moet worden betracht met betrekking tot  de vluchten na 23.00 u en de zondagmorgenrust (niet vliegen voor 8.00 u). Daarvoor heeft de heer Alders naar ons idee nu wat (tè) weinig oog. Gelukkig denken de landelijke partijen D66, CDA, SP en PvdA over dit alles hetzelfde als wij, zowel in de raad van Veldhoven als in de Tweede Kamer. Er blijft dus hoop op een beter eindresultaat voor de bewoners van onze regio. Wordt zeker vervolgd.