Update Eindhoven Airport

Leestijd - 5-10 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 02-05-2021

In mijn vorige bijdrage heb ik jullie bijgepraat over de ontwikkelingen op en om Eindhoven Airport. Het belangrijkste punt was dat het huidige aantal maximum vluchtbewegingen van 41.500 tot en met 2022 geldt. Eén vliegbeweging wil zeggen dat één vliegtuig opstijgt of landt op het vliegveld. Het totaalaantal vluchtbewegingen op een vliegveld is dus gelijk aan het aantal opstijgende vliegtuigen plus het aantal landende vliegtuigen.

Wat met de vluchtbewegingen ná 2022 gaat gebeuren was bij het verschijnen van mijn vorige bijdrage nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels is deze duidelijkheid er wel. Een mooi moment om jullie mee te nemen in waar het vliegveld nu staat. Eerst sta ik hierbij stil bij het aanvullende advies van Pieter van Geel en daarna kort bij de gevolgen van de coronacrisis voor Eindhoven Airport.

Allereerst bij het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Hij is door het ministerie gevraagd om aanvullend advies uit te brengen over de toekomst van de luchthaven van 2023 tot en met 2030. In mijn vorige bijdrage haalde ik al aan dat er vanaf 2023 een nieuw sturingsmodel moet zijn voor Eindhoven Airport waarbij niet meer het aantal vliegbewegingen centraal staat, maar het verminderen van de geluidsbelasting van het vliegveld op de omgeving. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het aanvullende advies nader uitgewerkt.

Wat waren de belangrijkste punten van de uitwerking van de minister?

2023 tot 2026: voor deze jaren wordt voor Eindhoven Airport een norm vastgesteld op basis van een ‘ambitieuze maar realistische vlootvernieuwing van de vliegtuigen’. Het ministerie brengt vóór het bepalen van de norm met onafhankelijk onderzoek de impact van deze vlootvernieuwing op de geluidsbelasting voor de omgeving in kaart. Om de geluidsbelasting af te laten nemen maar de luchtvaartsector toch de ruimte te geven om ná de coronacrisis te kunnen herstellen, houdt de minister hierbij vast aan een vergelijkingsscenario van 40.500 vliegbewegingen.

Lange termijn tot 2030: voor de lange termijn houdt de minister vast aan de doelstelling om de geluidsbelasting met 30% te verminderen ten opzichte van 2019. In 2026 is er een evaluatie om te bepalen of deze 30% de norm in regelgeving kan worden.

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het vliegveld?

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar zijn weerslag gehad op de luchtvaart in het algemeen en Eindhoven Airport in het bijzonder. Het aantal passagiers dat in 2020 via de Eindhovense luchthaven vloog was maar liefst 69% lager dan in 2019. Ter vergelijking: in december 2020 waren er 66.500 reizigers die een vlucht hadden via het vliegveld. In december 2019 waren dit er nog 440.500. Ook het aantal vliegbewegingen daalde. Dit waren er vorig jaar 18.882, terwijl dit er maximaal 41.500 mochten zijn. Een afname van 65%. Het Eindhovens Dagblad noemde deze cijfers februari jl. in een artikel.

De vraag is wanneer het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport zich weer richting het niveau van voor de coronacrisis gaat bewegen. Economen van ING melden in een artikel van RTL Nieuws dat ze het volledige herstel bij het totaalaantal vliegbewegingen pas rond 2025 verwachten. Als het herstel zich in 2021 al inzet kunnen we dit jaar op 40 á 50% van het aantal vluchtbewegingen van vóór de coronacrisis komen, aldus de economen. Als dit zich de komende jaren doorzet komt er ieder jaar een beetje groei ten opzichte van het voorgaande jaar bij. De komende tijd is het dus even afwachten hoe dit herstel zich op Eindhoven Airport doorzet.