Betalen bij betaald parkeren kan beter

Leestijd - 5 minuten
Eric van Doren
Raadslid - 25-01-2018

Onderstaande brief over de wijze van betalen bij ‘betaald parkeren’ is door de GBV-fractie naar het college gezonden

Geacht College,

Met beroep op artikel 42 van het regelement van orde van onze Raad willen wij U het hieronder beschreven verzoek voorleggen.

Achtergrond

In de afgelopen raadsperiode heeft onze Raad enige malen met U van gedachten gewisseld over het betaald parkeren in en rondom het City Centrum.

Belangrijke uitgangspunten waren en zijn:

  • Betalen op maat, zo mogelijk achteraf
  • Gebruiksvriendelijk
  • Afgesloten parkeerterreinen vermijden

Tot voor kort hadden bezoekers van het City Centrum hiervoor de mogelijk om de gemeentelijke parkeerkaart te gebruiken. Deze mogelijkheid is echter in het afgelopen jaar komen te vervallen. De reeds ingevoerde mogelijkheid om met een parkeerapp te betalen is niet voor iedereen een volwaardige vervanger van de eerder genoemde parkeerkaart.

In de discussie met onze Raad heeft Uw College toegezegd met de ondernemers in het City Centrum op zoek te gaan naar een alternatief voor de gemeentelijke parkeerkaart. Hierover hebben wij nog niets mogen vernemen.

Ontwikkelingen

De techniek schrijdt voort, ook op het gebied van elektronisch betalen. Zo bestaat er al de mogelijkheid om ‘contactloos’ te betalen met een pinpas, maar ditzelfde kan ook al met daartoe geëigende telefoons en met sommige varianten van de ‘Fitbit’.

Tevens is de betaalmogelijkheid van de pinpas uitgebreid. Zoals U misschien gezien heeft kent o.m. de Hema de mogelijkheid tot ‘retourpinnen’, waarbij het terug te storten bedrag de volgende dag op de rekening van de houder van de pinpas wordt teruggeboekt.

Verzoek

Ons verzoek is om te onderzoeken of beide ontwikkelingen zijn te combineren voor het betalen van het parkeren in en rondom het City Centrum. Hierbij betaalt de bezoeker een zelf gekozen bedrag of het maximum tarief tot aan het einde van de dag op de traditionele manier met zijn pinpas, of op alternatieve wijze contactloos met zijn pinpas, telefoon of ‘Fitbit’. Bij het vertrekken biedt de parkeerder opnieuw zijn pas etc. aan waarna het teveel betaalde teruggestort kan worden middels de methode van ‘retourpinnen’.

Graag horen wij van U of U bereid bent zo’n onderzoek uit te voeren, en zo ja, wat een tijdpad voor dat onderzoek is