De kiosk bij de Hazewinkel: niet altijd open.

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 08-07-2018

Enkele maanden geleden was het dan eindelijk zover. Een lang gekoesterde GBV-wens ging in vervulling: GBV-wethouder Hans van de Looij kon de veelbesproken kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel openen. Een kleinschalige, niet-commerciële voorziening (waar enkele kleine versnaperingen worden verkocht) met een toilet. Geplaatst aan de rand van de kinderboerderij in de directe omgeving van de speeltoestellen. Vrijwel iedereen is hierover uitermate positief. Er is maar een klacht: vooral in de weekends is de kiosk niet altijd open! Dat is wel jammer volgens velen!

Tja, zo kun je er inderdaad naar kijken. Maar het is nu eenmaal zo dat is gezocht naar een aanvullende voorziening op niet-commerciële basis. Vooral dat laatste was een bewuste keuze. En dat heeft dan consequenties voor de vorm van de exploitatie van de kiosk. Bemensing is helaas niet altijd mogelijk en openingstijden zijn soms variabel.

Het uitgangspunt van de kiosk is om overdag zowel doordeweeks als in de weekends zoveel mogelijk open te zijn.De bemensing wordt doordeweeks verzorgd door cliënten van Severinus en De Boei. Dat loopt inmiddels vrij goed, zo is ons gebleken.
In samenwerking met Cordaad wordt voor de weekends gekeken naar het inzetten van vrijwilligers. Dat moet nog wat beter worden ingevuld. Soms zijn er echter geen mensen beschikbaar en dan moet de kiosk jammer genoeg gesloten blijven. Vooral bij drukte wordt dat als frustrerend ervaren. Met name door het bezoekende publiek. En dat is natuurlijk absoluut begrijpelijk.

Maar het glas is nu een keer 3/4 vol en 1/4 leeg. De nieuwe voorziening is een waardevolle toevoeging die binnen de afgesproken niet-commerciële mogelijkheden wordt gerund. Daaraan is inherent dat mensen hiervan op bepaalde momenten  geen gebruik kunnen maken. Dat moet je helaas incalculeren. Laat overigens duidelijk zijn, dat het toilet bij de kinderboerderij zelf ook nog steeds toegankelijk is tijdens de openingstijden van deze voorziening.

Waarom hanteert de kiosk variabele openingstijden? Dat heeft vooral te maken met de bemensing in relatie tot de (weer-)situatie. Als het nl. heel slecht weer is op een bepaalde dag met beroerde vooruitzichten, dan ga je vrijwilligers natuurlijk niet verplichten daar toch de hele dag door te brengen. Of als een dag heel mooi begint, maar halverwege een enorme stortbui het publiek verjaagd, dan kunnen de mensen die in de kiosk actief zijn op dat moment de afweging maken de voorziening eerder te sluiten. Ook kan dat aan de orde komen, als er sprake is van een mooie dag maar uren lang vrijwel niemand komt.

Kortom, de nieuwe voorziening is echt een aanwinst voor De Hazewinkel, maar heeft enkele beperkingen qua openstelling vanwege de gekozen vorm en wijze van exploitatie. Over enige tijd wordt dit alles geëvalueerd en kan bezien worden in hoeverre aanvullende verbeteringen mogelijk zijn. Maar al bij al is GBV ervan overtuigd dat haar initiatief de moeite waard was en is voor de vele bezoekers van onze mooie kinderboerderij!