De kiosk bij De Hazewinkel

Leestijd - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 01-11-2020

In 2018 ging een lang gekoesterde wens van GBV eindelijk in vervulling. Bij kinderboerderij De Hazewinkel kwam een klein verkooppuntje van versnaperingen te staan, steeds benoemd als een kiosk. Dit overigens naar voorbeeld naar een dergelijk verkooppunt, dat bij het ronde ‘pierenbad’ stond op het oude zwembad het Witven. Dat werd ook door velen zo betitteld. Vandaar deze benaming. Belangrijk daarbij was, dat hierbij ook een toiletvoorziening werd ingericht voor bezoekers aan de kinderboerderij en de inmiddels redelijk groot gegroeide speeltuin, waar veel ouders met kinderen op af komen, zeker bij mooi weer.

In het allereerste begin van alle gedachtenvorming hieromtrent is er nog wel eens over gedacht om hier een reguliere horeca te vestigen, maar dat pad werd al gauw verlaten. Zowel de buurt als de meerderheid van de toenmalige politiek voelde daar niet voor. Dus werd al gauw door GBV een hele andere insteek gekozen. De voorziening zou een kleinschalig, niet-commercieel karakter moeten krijgen. Bij voorkeur gerund door vrijwilligers en/of mensen vanuit een organisatie met een sociaal-maatschappelijke signatuur. Daarbij werd al snel gedacht aan en gesproken met de Stichting Severinus en met Cordaad Vrijwilligersbureau. Omwonenden hoeven daarmee niet te vrezen voor een zware horeca-belasting van hun woonomgeving.

Dit heeft natuurlijk wél consequenties voor de exploitatie van de voorziening. Die is uiteraard als niet-commerciële activiteit bijvoorbeeld niet altijd in staat om openingstijden hard te garanderen en mag niet alles verkopen. In principe is de afspraak dat mensen van Severinus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag actief zijn in de kiosk en de vrijwilligers van Cordaad op woensdag, zaterdag en zondag. Maar het kan zijn dat op een bepaald moment geen vrijwilliger beschikbaar is. Dan houdt het soms even op.

Dat de kiosk in deze opzet toch van toegevoegde waarde is, werd wel duidelijk na de opening. Veel enthousiaste reacties bereikten GBV en zelfs de voormalige politieke tegenstanders van dit initiatief moesten erkennen – deden dat achter de schermen vaak ook! – dat er meerwaarde zat in de kiosk op de huidige plek voor de bezoekers van de kinderboerderij en de speeltuin. Al deden ze dat niet graag. Ik schreef al eerder in 2018 in de info: het succes werd ons eigenlijk niet zo gegund.

Nu, anno 2020, zien bepaalde politici op een bedenkelijke wijze hun kans schoon. Via sociale media laten ze waar mogelijk maar weten, dat de kiosk ‘altijd’ dicht is, dat het weggegooid geld was en dat nu wel blijkt dat het een onzinnig initiatief is geweest.

Los van het feit dat men dit soort discussies niet via sociale media moet voeren, een misselijk makend gevoel bekruipt mij hierbij. De reden waarom de kiosk al geruime tijd lang niet altijd open is, is immers zeer evident en Corona-gerelateerd. De Severinus Stichting durft in deze Corona-periode haar cliënten namelijk niet bloot te stellen aan besmettingsgevaar. Heel begrijpelijk, haar populatie is nu eenmaal een doelgroep die zich niet in de categorie allersterkste mensen bevindt. Maar men heeft al wel direct aangegeven deze vorm van dienstverlening zo gauw het fysiek kan weer heel graag op te willen nemen. Daar heeft GBV in elk geval alle respect voor en uiteraard zou het niet erg netjes zijn naar deze betrokken mensen toe om hen maar direct te vervangen door…..vul maar in.

De vrijwilligers van Cordaad proberen nog steeds hun deel van de afspraak zo goed mogelijk in te vullen – waarvoor mijn grote waardering! – maar kunnen nog wel wat handjes gebruiken. Indien overigens meer mensen zich hiertoe zouden bewegen, zou het misschien wél mogelijk worden een gedeelte van de dagen van Severinus in te laten vullen met vrijwilligers gedurende de Corona-crisis, welllicht een optie voor al die criticasters, die het nu zonde vinden van die grote investering?

Want dan nog iets over dat geklets over die ‘grote investering’ van de kiosk. Al dat verspilde geld, zeg, vreselijk! Welnu, om een collega van mij eens een keer te citeren: hou toch op, zeg! De kiosk heeft ongeveer € 80.000,- aan investering gekost, die in 10 jaar wordt afgeschreven. Dit gaat dus om een relatief luttel bedrag van € 8.000,- per jaar. Waarbij de kiosk na 10 jaar zeker nog een bepaalde restwaarde heeft, dus het zal naar verwachting nog een stuk minder zijn per jaar. Zelfs als de kiosk een jaar (gedeeltelijk) gesloten moet blijven, dan nog is hier geen sprake van een ‘enorme kapitaalvernietiging’, zoals sommigen willen doen geloven.

Natuurlijk, ook vanuit GBV balen we van de huidige situatie. Natuurlijk, als de zon schijnt en het is druk op de Hazewinkel, en de kiosk is dicht, dan zien we dat met lede ogen aan. Natuurlijk, we willen een geopende kiosk in bedrijf zien en  moeten misschien even nadenken of en wanneer het beter kan worden georganiseerd. De kiosk staat er immers niet voor niks!

Maar ook natuurlijk, wij wensen de samenwerking met de Stichting Severinus ten aanzien van de exploitatie van de kiosk te respecteren. Evenals diens insteek qua bezetting daarvan in deze bijzonder vervelende periode. Er zijn trouwens wel meer dingen die niet of slechts gedeeltelijk kunnen functioneren. Dat betreft niet alleen de kiosk! Dus als politici daaruit een electoraal slaatje willen slaan, dan wens ik ze daarmee veel succes. Het zegt meer over henzelf dan over ons initiatief en het getuigt van weinig respect voor onze Veldhovense inwoners van Severinus, die er zelf nog het meeste balen dat ze hun serviceverlening bij de Hazewinkel tijdelijk hebben moeten staken.