Eerste lantaarnpalen voor fietspad Oersebaan

Leestijd - 5 min
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 19-12-2021

Een bekend gezegde is: succes heeft vele vaders! Dat bleek onlangs weer eens nadat via het Veldhovens Weekblad bekend werd gemaakt dat de eerste lantaarnpalen voor het fietspad langs de Oersebaan nog voor Kerst geplaatst zouden worden. Andere partijen gaven te kennen dat zij voor deze infrastructurele verbetering hebben gezorgd. Maar dat ligt toch wel wat genuanceerder. Al heeft gedurende het hele proces deze en gene inderdaad nog wel eens bij ondergetekende als verantwoordelijk wethouder geïnformeerd naar de voortgang.

Het zit namelijk zo: Al in 2017 werd door GBV aandacht gevraagd voor deze zaak en in het verkiezingsprogramma van de partij stond dan ook opgenomen, dat er straatverlichting moest komen bij de verlengde Heerbaan en de Oersebaan. Bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in 2018 is dit vervolgens door GBV ingebracht en opgenomen in het Coalitieakkoord Samen, Stabiel en Sterk van VVD, GBV en PvdA. Zie blz. 4 van het akkoord onder het kopje ‘verkeer’, voor degenen, die dit willen controleren.

Waarom dan nu pas gerealiseerd, zou je nu kunnen zeggen? Had dat niet sneller gekund? Inderdaad, dat was niet het geval. In 2019 moest namelijk eerst vanwege de flora- en faunawetgeving onderzocht worden of het aanbrengen van straatverlichting in dit gebied was toegestaan (oa. vanwege vleermuizen in dit gebied). Dat diende gedurende een ruime periode te worden bekeken, bijna een vol jaar. Begin 2020 kon dus op z’n vlugst begonnen worden met de uitvoering van het plan.

Echter toen gooide eerst Corona roet in het eten. Dat heeft toch voor enige vertraging gezorgd omdat het normale werken even lastig was. Daarna bleek de levertijd van de armaturen voor de lampen enorm langer te zijn geworden (zoals met zoveel bouwmaterialen het geval was en is!). En tenslotte liet Enexis, die een lange stroomkabel moest aanleggen, weten dat de wachttijd was opgelopen tot bijna een jaar.

Kortom, het werd een project van de lange adem. Maar gelukkig is het nu dan zover en kan een begin worden gemaakt met de aanleg van de gewenste fietsverlichting. Daar is GBV heel blij mee. Want natuurlijk moet je waar mogelijk zorgvuldig omspringen met flora en fauna. Maar de (sociale) veiligheid van onze fietsers moet ook in het oog gehouden worden. Daar was het GBV vooral om begonnen.

Succes heeft vele vaders! Maar dit resultaat is toch echt op het conto van GBV te schrijven. En van niemand anders!

Hans van de Looij
wethouder