GBV wil zsm kroonringen aan lantaarnpalen

Leestijd - 5 minuten
Eric van Doren
Raadslid - 30-08-2018

Eind maart van dit jaar heeft het college besloten tot het aanschaffen en aanbrengen van zogenaamde kroonringen aan lantaarnpalen. Dit zijn haken, waaraan de plastic zakken met PMD-afval, die wekelijks worden opgehaald, kunnen worden opgehangen. Een voordeel hiervan is dat de zakken dan niet meer zo snel de openbare weg op kunnen waaien. Bovendien krijgen (knaag)dieren hiermee veel minder de kans om de zakken open te scheuren op zoek naar voedsel. De GBV-fractie kon destijds daarom volledig instemmen met dit uitvoeringsbesluit van het college.

Waar de GBV-fractie  nu wel heel benieuwd naar is – en met ons veel burgers, zo wordt ons meer en meer duidelijk – is het tijdspad van de uitvoering van uw besluit. Wanneer wordt dit nu ook daadwerkelijk  in de praktijk ten uitvoer gebracht?

De GBV-fractie heeft daarom per brief de volgende vragen aan het college voorgelegd:

1. Is er al enig zicht op wanneer de kroonringen aangebracht gaan worden in Veldhoven?

2. Hoe en wanneer vindt hierover de nodige communicatie plaats in de richting van onze burgers?

Wij hopen dat hierover snel duidelijkheid wordt geboden en dat de kroonringen op korte termijn daadwerkelijk zullen worden aangebracht.