Is fastfood in Zeelst wenselijk?

Leestijd - 5 minuten
Eric van Doren
Raadslid - 22-01-2021

De mogelijke vestiging van Kentucky Fried Chicken (KFC) en Domino’s Pizza bij de Heistraat-Zoom in de wijk Zeelst leidt tot veel ophef. Ons, de raadsfracties van VVD, GBV en PvdA,  bereiken van verschillende kanten signalen vanuit de bevolking, die erop wijzen dat plannen rondom de realisatie van deze fastfood-bedrijven op deze plek om verschillende redenen totaal niet worden begrepen en gewaardeerd.

Die signalen betreffen kort samengevat vooral: gevreesde verkeersdrukte en vervuiling van de omgeving. Ook de nadelige gevolgen die fastfood heeft voor de gezondheid spelen in die overwegingen een rol.

In Nederland zijn ondernemers vrij om nieuwe plannen te ontwikkelen. Maar het is ook goed om op weg naar realisatie daarvan oor en oog te hebben en rekening te houden met de gevoelens van de omgeving rond de plaats van vestiging. Velen nemen ook die verantwoordelijkheid.

De vraag lijkt in dit geval tenminste gerechtvaardigd of de ontwikkeling van het genoemde plan wel passend is op de plek waar hij nu is voorzien. Die vraag geven wij  Kentucky Fried Chicken (KFC) en Domino’s Pizza graag nu al in overweging omwille van de openheid en transparantie die wij voorstaan. Zowel naar de betrokken ondernemers als onze bewoners toe.

Wij beseffen dat een brief als deze geen gebruikelijke manier van communiceren is in een proces van planvorming. Vanwege de impact van het plan en het feit dat het in deze coronatijd voor de politiek momenteel lastig communiceren is met bevolkingsgroepen, hebben wij hier nu voor gekozen.

Als raadsleden zullen wij in ieder geval alles wat meespeelt rond de realisatie van dit project betrekken bij onze uiteindelijke standpuntbepaling. We dachten er goed aan te doen om dit al tijdens het proces te laten weten.

Peter Saris, vice- fractievoorzitter VVD

Eric van Doren, fractievoorzitter GBV

Wim Meijberg, fractievoorzitter PvdA