Woningbouw locatie Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan

Leestijd - 5-10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 02-05-2021

Ongetwijfeld zul je de afgelopen weken via de media gehoord hebben van de bouwplannen op deze locatie. En zeker ook van de politieke ontwikkelingen die daarmee te maken hadden. Waar begint het allemaal?

Veldhoven heeft evenals andere gemeenten te maken met een fors woningtekort en daarom moet er in een versneld tempo gebouwd worden. De opgave in woningaantallen is bijzonder groot. Mogelijkheden in de huidige buitengebieden zijn echter zeer beperkt. Alleen de uitbreidingslokatie Zilverackers biedt nog mogelijkheden. Wat nog wel kan is het bouwen op beschikbare plekken binnen Veldhoven.

Zo viel ook de keuze op de locatie Bossebaan. Door het wegvallen van de oude Rabobank en het postverzamelgebouw van TNT ontstond een prachtige woonplek midden in het hart van Veldhoven op loopafstand van het centrum. Het bestemmingsplan dat daarvoor werd opgesteld voorzag in de bouw van vier appartementsgebouwen van vrijwel gelijke hoogte. Echter in verband met de nabij gelegen straten Schimmerik en Lange Mees werd gekozen de daaraan grenzende hoogbouw te beperken en het gebouw op de punt van de kruising van Bossebaan en Burg. v Hoofflaan te verhogen. Deze keuze diende twee doelen. Er werd rekening gehouden met de belangen van bewoners van nabij staande woningen én er werd met de woontoren op de hoek toch gekomen tot het verlangde aantal woningen van 170. De projectontwikkelaar is vervolgens, overeenkomstig de eisen, in overleg getreden met de omwonenden en naar aanleiding van de uitkomsten daarvan is een schoen gaan wringen. Een aantal omwonenden was het namelijk niet eens met de hoogte van het hoogste gebouw. Diverse omwonenden hebben daarop hun zienswijzen kenbaar gemaakt bij de gemeente; zienswijzen zijn bezwaren op een of meerdere onderdelen van een plan. Wanneer een zienswijze  gegrond verklaard wordt, zal dit leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

En dan dient de vraag zich aan, hoe breng je belangen met elkaar in een redelijke balans. Om tot die afweging te komen heb ik meerdere keren contact gehad met de bezwaarmakers, via de digitale vergaderingen tijdens hun inspreekgelegenheden, via mailverkeer, maar uiteraard ook op locatie bij mensen thuis. De belangenafweging was voor mij verre van eenvoudig. Je wilt aan de ene kant aandacht besteden aan behoud van woongenot van de individuele bewoner; anderzijds wil je honderden mensen aan een woning helpen door te bouwen. Velen staan al jaren op de wachtlijst helaas.

Namens onze GBV-fractie heb ik de voorkeur uitgesproken voor bouw op de voorgestelde wijze, én na zorgvuldige belangenafweging binnen onze GBV-partij én overtuigd van de grote behoefte aan woningen. Het is teleurstellend dat enkele andere partijen in de gemeenteraad stelden dat er geen of onvoldoende samenspraak plaats heeft gevonden. Hoewel samenspraak hier niet de juiste term is, (samenspraak gaat namelijk over veelomvattende meer algemene zaken), zal door de partijen ongetwijfeld bedoeld worden dat inspraak beter had gekund. Daar kijken wij vanuit GBV toch anders tegenaan. Verschillen van opvatting zullen er wellicht blijven maar GBV is blij dat we met de bouw van dit project weer veel mensen aan een woning op een prachtige locatie helpen.